Framsikt AS er et programvareselskap fra Bø i Vesterålen. Vi lager nettbaserte verktøy for kommunal virksomhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging. Framsikt ble startet for å gi norske kommuneøkonomer og ledere bedre verktøy for økonomistyring. Vårt ønske er å hjelpe til bedre ressursutnyttelse, bedre beslutninger og større involvering i økonomiarbeidet.

Våre verktøy er utviklet sammen med norske kommuner for å gi en helhetlig prosesstøtte gjennom kommunenes årshjul for økonomiplanlegging og styring. Vårt utgangspunkt er at ved å kombinere fagkompetanse og dagens teknologiske muligheter, så kan vi lage svært effektive verktøy for kommunene.

Vår tilnærming til kommunenes årshjul er fleksibel, slik at de fleste kommuner vil kunne finne støtte i våre løsninger. Vi legger særlig vekt på å utnytte tilgjengelige datakilder (slik som KOSTRA) til gode ståstedsanalyser, samt gi effektiv støtte for utredninger og strategiske prioriteringer. Ved å sikre sammenhenger, skape involvering og effektivisere produksjon av dokumenter setter vi «strøm» på dagens arbeidsprosesser og frigjør tid. Tid som kan brukes til faktisk økonomistyring, men som i dag gjerne brukes til innhenting og bearbeiding av data, tidkrevende parallelle og manuelle prosesser, som medfører tungvinte og sårbare rutiner.

Framsikt sin ambisjon er å utvikle løsninger som setter en ny standard for kommunale fagsystemer, og som er praktiske og brukervennlige. Dette innebærer å lage verktøy, som blir tatt i bruk av norske kommuner, og som de fortsetter å bruke fordi de opplever at de er nyttige.

I møte med våre kunder

Vi ønsker å være åpne og engasjerende i møte med våre kunder slik at de alltid kan føle seg ivaretatt.  Den viktigste kompetansen vi kan tilføre vårt arbeid, er den vi kan få ved å jobbe med dyktige kommuner, økonomisjefer og økonomikonsulenter. Vi bygger på deres erfaring ved å gjennomføre disse prosessen i ulike kommuner med ulike organisering og forutsetninger. Vi som står bak Framsikt har arbeidet med å utvikle, bruke, anskaffe og selge digitale verktøy til kommuner i mange år og har til sammen et bredt kompetansefelt. Felles for oss alle er engasjementet for å jobbe med løsninger som gir kunden reel effekt i sin hverdag.

Våre verdier innebære at vi skal være

  • Medskapende
  • Ivrige
  • Hjelpsomme
  • Pålitelige
  • Åpne
  • … og litt morsommere!

Les mer om hva vi legger  i de ulike verdiene her