Strategi & Utredning

Strategi- og Utredningsmodulen brukes til å utrede konsekvenser av nye prioriteringer og innsparinger. Verktøyet kan brukes til å involvere politikere tidlig i prioriteringsdiskusjoner og gi føringer for arbeidet med økonomiplan og budsjett.

Strategi- og Utredningsmodulen gir mulighet for å gjennomføre utredninger og mulighetsstudier både ved å konkretisere nye tiltak for måloppnåelse og ved å utrede mulig innsparing. Utgangspunkt kan være både ståstedsanalyser og analyser av det teoretiske handlingsrommet fra analysemodulen. Utredninger kan også omfatte konkrete tiltak.

Analyser og utredningene man gjør kan eksporteres i et dokument og benyttes i politiskbehandling, f.eks. i form av en sak om økonomisk utvikling og handlingsrom. Utredningene vil imidlertid være like relevante i administrativ behandling, som forberedelse til økonomiplanprosessene.  Ved at utredningen gjøres så tett knyttet til KOSTRA og befolkningsdata, gir det mulighet for en svært strukturert utredning, på mye mindre tid, enn dersom man skulle gjort samme utredning manuelt.

Innføring

Framsikt er en skybasert nettløsning og tjenesten er tilgjengelig for kommunen samme dag som man bestiller. Vi tilbyr opplæring, men løsningen er intuitiv, så flere kommuner har gått i gang på egenhånd.

Support

Vi ønsker å hjelpe brukerne våre til en best mulig utnyttelse av våre løsninger og setter derfor stort fokus på support som er tilgjengelig og svarer raskt.

  • Alle henvendelser på alle kanaler er inkludert i årsleie
  • Omfattende hjelpesenter med brukerveiledninger, i form av artikler og video
  • Omfattende webinarprogram inkludert i årlig leie.
  • Kundeportal med selvbetjening, håndtering av endringsønsker, FAQ og Chat
  • Intet spørsmål for lite, intet spørsmål for stort.