Økonomiplan

Økonomiplan er en helhetlig modul for utarbeidelse av økonomi- og handlingsplan med tekst og tall. Modulen har fleksible vedtaksnivå og støtter tjenesteorientert budsjett.

Verktøyet gir en effektiv, trygg og involverende prosess i tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sin veileder for økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner, samt veileder for budsjettering av investeringer. Verktøyet gir også automatisk fremstilling av obligatoriske forskriftsskjema.

Økonomiplanmodulen bygger videre på Analyse- og Strategi & Utredningsmodulen. Dersom man benytter verktøyene for disse modulene, vil rapportene fra dette arbeidet være tilgjengelig som kapitler i økonomiplandokumentet, og tiltak fra mulighetsstudiet kan bearbeides videre i økonomiplanprosessen. Økonomiplandokument kan man få både i pdf-versjon og digitalversjon.

Modulen er tatt i bruk av over 40 norske kommuner.

Framsikt automatiserer og forenkler arbeidet for hele administrasjonen. Det er liten tvil om at det gir kommunen en besparelse på tidsbruk. Denne besparelsen investerer vi i bedre kvalitet og mer gjennomarbeidet leveranser som fører til en bedre plan.

Paul Hellenes

Paul Hellenes

Økonomisjef i Larvik kommune

Konsekvensjustert budsjett

.

Vår økonomiplanløsning settes opp med grunnlag fra gjeldende økonomiplan. Ut ifra investeringer, driftstiltak, budsjettreguleringer, demografi og tekniske justeringer gir løsningen oversikt over konsekvensjusterte kostnader.

Kombinert med mulighet for framskriving av fremtidige inntekter basert på befolkningsprognoser i perioden, viser løsningen  sentrale økonomiske nøkkeltall i fireårsperioden.  Det gir en svært god oversikt over kommunens økonomiske handlingsrom. Verktøyet gir mulighet for definering av økonomiske handlingsregler, og svært gode muligheter for å utarbeide grunnlaget for politisk behandling i form av rammesak.
Les mer

Innspill fra tjenesteområdene

.

Løsningen har tilpasset grensesnitt for de ulike rollene som skal bidra i økonomiplanarbeidet. Basert på ansvar/tjenester har de ulike lederne tilgang til sine områder, og mulighet til å gjøre sine arbeidsoppgaver.

Den enkelte leder kan definere mål, gi skriftlig beskrivelse av sin tjeneste/virksomhet, samt jobbe med  tiltakene i økonomiplanen. Erfaringsmessig gjør det at alt arbeidet skjer i samme løsning at man både reduserer arbeidet med produksjonen av selve dokumentet og med koordineringen av arbeidet. Man frigjør dermed tid som kan utnyttes til bedre innsikt i selve styrings- og budsjettarbeidet.
Les mer

Rammekontroll og simulering

.

Rådmannen og økonomisjefen kan fortløpende se effekten av de ulike budsjettforslagene og justeringer i disse. Dette gir en transparent prosess mot tjenesteområdene og synliggjør fokusområder.

Løsningen muliggjør både avansert og brukervennlig simulering i grafiske oversikter. Ved endringer av drifts- og investeringtiltak ser man umiddelbart effekten opp imot de handlingsregler som er valgt. Verktøyet gir mulighet for definere nødvendig antall budsjettinnspillsrunder, basert på årshjulsprosessen i den enkelte kommune. Dette gir også mulighet til å håndtere ulike budsjettversjoner, med ulike effekt mot handlingsregler.
Les mer

Investering og finansiering

.

Framsikt Økonomiplan inneholder funksjoner for investering og finansiering. Her kan man enkelt se effekten av ulike investeringer på låneopptak og annen finansiering.

Systemet hensyntar driftskonsekvens, momskompensasjon og øremerket finansiering.  Gjennom bruk av modulen Framsikt Årsbudsjett vil man også kunne følge opp framdrift og enkelt håndtere løpende rebudsjettering av investeringer.
Les mer

Dokumentproduksjon og webpublisering

Framsikt har en svært fleksibel dokumenteksport, som utarbeider det komplette økonomiplandokumentet med nødvendige tabeller og forskriftsskjema.

Innholdsfortegnelsen er fleksibel og gir mulighet til å velge egne kapittel også med innhold som ikke er hentet fra løsningen. I tillegg til dokumenteksport kan man også velge å publisere økonomiplan og budsjett på egne nettsider. En digital utgave av budsjettet for innbyggere og politikere kan være stimulerende for dialogen knyttet til både handlings- og økonomiplanen.
Les mer

.

Eksempler på digitale økonomi- og handlingsplaner

Asker

Bergen

Innføring

Løsningen er skybasert, hvilket betyr at man ikke trenger å laste ned eller installere noen programvare, men kan bruke løsningen direkte på nett.  Framsikt tar utgangspunkt i data fra økonomisystemet, og bygger opp løsningen basert på kommunens egen struktur av ansvar og funksjoner. Innføring av løsningen skjer ved rådgiving og samarbeid med erfarne konsulenter og basert på planer tilpasset lokale forutsetninger og frister i kommunens eget årshjul.

Support

Vi ønsker å hjelpe brukerne våre til en best mulig utnyttelse av våre løsninger og setter derfor stort fokus på support som er tilgjengelig og svarer raskt.

  • Alle henvendelser på alle kanaler er inkludert i årsleie
  • Omfattende hjelpesenter med brukerveiledninger, i form av artikler og video
  • Omfattende webinarprogram inkludert i årlig leie.
  • Kundeportal med selvbetjening, håndtering av endringsønsker, FAQ og Chat
  • Intet spørsmål for lite, intet spørsmål for stort.