Årsbudsjett

I kommunesektoren utgjør lønn en vesentlig del av budsjettet. I modulen for årsbudsjett tilbyr vi derfor blant annet et effektivt verktøy for lønnsbudsjettering.

Ved å ta utgangspunkt i stillinger fra lønnssystemet har kommunen et godt grunnlag for å planlegge årslønn for neste år. Vi har lagt vekt på å lage oversiktlige og lettforståelige funksjoner for lønnsbudsjettering – spesielt med tanke på ledere som ikke er økonomer. All informasjon kan automatisk sammenstilles i dokumenter som kan eksporteres.

I Årsbudsjettmodulen hentes rammer for budsjett, og eventuelt årsverksrammer, fra økonomiplanen og fordeles fra tjenesteområder til tjenesteenheter. Med full kontroll på rammene, kan enhetene enkelt utarbeide lønnsbudsjetter og årsbudsjett basert på ferske data fra lønnssystemet og budsjett for øvrig drift.  Lønns- og driftsbudsjettet kan utarbeides parallelt med økonomiplanprosessen for å kvalitetssikre tildelte rammer.

Funksjonene kan også benyttes for å detaljere effekten av budsjettreguleringer samt gjøre løpende justering og periodisering av egne budsjetter. Verktøyet har enkle søkemekanismer for å budsjettere på funksjon, prosjekt og frie dimensjoner. Herunder fordeling av budsjett mellom disse. Økonomiavdelingen har tilgang på fleksibel funksjoner for årsbudsjettering og periodisering av sentrale poster.

Nødvendige dokumenter for politiskbehandling, detaljerte budsjetter og forskriftsskjema til fylkesmannen produseres automatisk. Dette inkluderer også årsbudsjett for investering, herunder re-budsjettering av investeringer.

Innføring

Løsningen er skybasert, hvilket betyr at man ikke trenger å laste ned eller installere noen programvare, men kan bruke løsningen direkte på nett.  Framsikt tar utgangspunkt i data fra økonomisystemet, og bygger opp løsningen basert på kommunens egen struktur av ansvar og funksjoner. Innføring av løsningen skjer ved rådgiving og samarbeid med erfarne konsulenter og basert på planer tilpasset lokale forutsetninger og frister i kommunens eget årshjul.

Support

Vi ønsker å hjelpe brukerne våre til en best mulig utnyttelse av våre løsninger og setter derfor stort fokus på support som er tilgjengelig og svarer raskt.

  • Alle henvendelser på alle kanaler er inkludert i årsleie
  • Omfattende hjelpesenter med brukerveiledninger, i form av artikler og video
  • Omfattende webinarprogram inkludert i årlig leie.
  • Kundeportal med selvbetjening, håndtering av endringsønsker, FAQ og Chat
  • Intet spørsmål for lite, intet spørsmål for stort.