Årsbudsjett

I kommunesektoren utgjør lønn en vesentlig del av budsjettet. I modulen for årsbudsjett tilbyr vi derfor blant annet et effektivt verktøy for lønnsbudsjettering.

Ved å ta utgangspunkt i stillinger fra lønnssystemet har kommunen et godt grunnlag for å planlegge årslønn for neste år. Vi har lagt vekt på å lage oversiktlige og lettforståelige funksjoner for lønnsbudsjettering – spesielt med tanke på ledere som ikke er økonomer. All informasjon kan automatisk sammenstilles i dokumenter som kan eksporteres.

I Årsbudsjettmodulen hentes rammer for budsjett, og eventuelt årsverksrammer, fra økonomiplanen og fordeles fra tjenesteområder til tjenesteenheter. Med full kontroll på rammene, kan enhetene enkelt utarbeide lønnsbudsjetter og årsbudsjett basert på ferske data fra lønnssystemet og budsjett for øvrig drift.  Lønns- og driftsbudsjettet kan utarbeides parallelt med økonomiplanprosessen for å kvalitetssikre tildelte rammer.

Funksjonene kan også benyttes for å detaljere effekten av budsjettreguleringer samt gjøre løpende justering og periodisering av egne budsjetter. Verktøyet har enkle søkemekanismer for å budsjettere på funksjon, prosjekt og frie dimensjoner. Herunder fordeling av budsjett mellom disse. Økonomiavdelingen har tilgang på fleksibel funksjoner for årsbudsjettering og periodisering av sentrale poster.

Nødvendige dokumenter for politiskbehandling, detaljerte budsjetter og forskriftsskjema til fylkesmannen produseres automatisk. Dette inkluderer også årsbudsjett for investering, herunder re-budsjettering av investeringer.

Innføring

Verktøyet for årsbudsjett kan benyttes som et selvstendig verktøy uavhengig av modulen for Økonomiplan. Dette gjøres ved innlesning av rammebudsjett og lønnsdata. Man vil imidlertid få størst effekt ved å benytte det parallelt med funksjonaliteten både for økonomiplan og for rapportering. Løsningen er intuitiv og Framsikt tilbyr et effektivt innføringsløp som sikrer at man kan nyttiggjøre seg verktøyet allerede fra oppstart.

Support

Vi ønsker å hjelpe brukerne våre til en best mulig utnyttelse av våre løsninger og setter derfor stort fokus på support som er tilgjengelig og svarer raskt.

  • Alle henvendelser på alle kanaler er inkludert i årsleie
  • Omfattende hjelpesenter med brukerveiledninger
  • Intet spørsmål for lite, intet spørsmål for stort.

Ønsker du en gratis demonstrasjon av Årsbudsjettmodulen?

Ønsker du en gratis demonstrasjon av Årsbudsjettmodulen?
Sending