Analyse 50x50Analyse

Analysemodulen kan benyttes til utarbeidelse av ståstedsanalyser, årsmelding, KOSTRA-rapportering, kvalitetsvurdering av tjenester og analyser i økonomiplanprosessen.

Verktøyet brukes til å finne sammenlignbare kommuner, beregne teoretisk handlingsrom og velge ut relevante indikatorer fra et rikt utvalg – deriblant en rekke kvalitetsindikatorer som ikke finnes i KOSTRA. Hele analysen kan eksporteres som et dokument med illustrative grafer og tilhørende tekst.

Modulen er også integrert med både Økonomiplan– og Rapporteringsmodulen vår. Dette sikrer effektiv bruk av statistikk i utarbeidelse av handlingsplan og årsmelding/årsrapport, som igjen enkelt kan synliggjøres i digitale styringsdokumenter på kommunens egen hjemmeside.

Over 100 norske kommuner og fylkeskommuner bruker i dag Analyse til ståstedsanalyse av sin kommune. Vi opplever at kommunene som bruker verktøyet får brukt mer tid på selve analysen, sammenlignet med å gjøre disse prosessene manuelt.  Ved at dataene og beregningene er så lett tilgjengelig, får man gjerne en bredere anvendelse av viktige data, og det blir enklere å få flere i organisasjonen til å jobbe målbevisst med KOSTRA-data.

Framsikt Analyse har gjeve Tysvær Kommune vesentleg betre beslutningsgrunnlag i ein periode der vi må vurdere kva tenester vi må sjå nærare på, for betre å målretta tiltak for effektiviseringer i driften. Teoretisk handlingsrom som gjennom dette verktøyet blir tydeleggjort, klargjer dette svært godt.

Tysvær kommune

Tysvær kommune

Rogaland

Kommunesøk

.

Vi tilbyr kommunesøk med brukervennlige filtre som gjør den enklere å finne relevante sammenligningskommuner.

I løsningen kan du se egen utvikling over tid eller sammenligne med andre kommuner. Du kan søke på størrelse, befolkningsutvikling, økonomiske nøkkeltall og en rekke andre egenskaper bla. eiendomsskatt, bruk av institusjoner og grad av kjøp av private tjenester. Du kan selvsagt også sammenligne med fylkessnitt, landssnitt og KOSTRA-gruppesnitt, samt de nye kommunene som er vedtatt opprettet fra 2018 eller 2020.
Les mer

Innsparingsanalyser 

.

Innsparingsanalyser som viser teoretisk handlingsrom skaper engasjement og gir et godt utgangspunkt for diskusjon og refleksjon.

Vi tilbyr analyser med fleksibilitet på bruk av gjennomsnitt og laveste verdi fra sammenligningskommuner, KOSTRA-grupper, fylke og egne grupper som ASSS. Analysene kan gjøres både på tjenesteområde og funksjon. Vi synliggjør produksjonsindeks for valgte kommuner.
Les mer

Utgiftsbehov- og deflatorjustering

.

Egen utvikling over tid kan justeres med deflator for å vise reell endring. Analyser og indikatorer kan justeres for utgiftsbehov.

Man eliminerer da forskjeller i forventet utgiftsnivå og gjør kommunene sammenlignbare. Regnskapet kan korrigeres for elever i private skoler og vertskommunetilskudd PU. Dette muliggjør til sammen grundigere analyser med bedre kvalitet.
Les mer

Befolkningsanalyser

.

Analyse av historisk utvikling og befolkningsprognoser. Alle SSB-prognoser samt mulighet for egen prognose.

Analyser for hovedaldersgrupper på befolkning, vekst og demografikostnader. Mulighet for oppslag på detaljerte aldersgrupperinger. Grafisk visning og mulighet for automatisk utarbeidelse av dokument med befolkningsanalyser, eksport til excel i format som støttes av KS-prognosemodell og eksport av befolkningstall for sammenslåtte kommuner.
Les mer

Velg grafisk fremstilling

.

Alle indikatorer vises grafisk med sammenligningskommuner, egen utvikling og valgte gjennomsnitt.

Grafiske rangeringer, listevisninger for fylke og KOSTRA-gruppe, spindelvevanalyser og mulighet for grafiske samvariasjonanalyser med flere indikatorer.
Les mer

Ferdige maler og fleksibel dokumentproduksjon

.

Med ferdig definerte analysemaler for årsmelding og økonomiplan kommer du raskt i gang med analysearbeidet. Samtidig kan du også utarbeide egne maler, definere egne kapitler og innholdsfortegnelse.

Kommunen kan enkelt endre hvilke indikatorer som skal benyttes i analysene og videreutvikle malene. Analysetekst kan legges inn på alle nivå. Ferdige dokument med analyser, tall og grafisk visning produseres automatisk.
Les mer

Innføring

Løsningen er skybasert, hvilket betyr at man ikke trenger å laste ned eller installere noen programvare, men kan bruke løsningen direkte på nett. Om ønskelig kan løsningen være tilgjengelig samme dag som bestilling.

Vi tilbyr opplæring, men løsningen er intuitiv, så flere kommuner har gått i gang på egenhånd med opplæringsmateriellet som ligger i hjelpesenteret.

Support

Vi ønsker å hjelpe brukerne våre til en best mulig utnyttelse av våre løsninger og setter derfor stort fokus på support som er tilgjengelig og svarer raskt.

  • Alle henvendelser på alle kanaler er inkludert i årsleie
  • Omfattende hjelpesenter med brukerveiledninger, i form av artikler og video
  • Omfattende webinarprogram inkludert i årlig leie.
  • Kundeportal med selvbetjening, håndtering av endringsønsker, FAQ og Chat
  • Intet spørsmål for lite, intet spørsmål for stort.

Oppgradering? – Ingen kostnad!

Med en skybasert løsning vil du alltid har siste versjon av løsningen når du logger inn. Vi gjør løpende forbedringer og jobber hele tiden for å få mer presise beregninger, bedre brukervennlighet og økt kvalitet i vår løsning. Kundenes innspill blir tatt på alvor.