Våre produkter

Vi tilbyr 6 ulike moduler som til sammen støtter en helhetlig årshjul-prosess. Modulene kan kjøpes hver for seg eller sammen.

Løsningen er skybasert, hvilket betyr at man ikke trenger å laste ned eller installere noen programvare, men kan bruke løsningen direkte på nett. Systemet fungerer på alle de kjente nettleserne som er på markedet i dag.

Analyse

Effektiv ståstedsanalyse med KOSTRA-tall og et rikt utvalg av kvalitetsindikatorer

Strategi & Utredning

Verktøystøtte for å utrede økonomisk handlingsrom og peke på områder for (om)prioritering

Økonomiplan

Et helhetlig verktøy for å følge opp rammer og tiltak, samt produsere digitale handlings- og økonomiplaner til kommunens hjemmeside

Årsbudsjett

Verktøy for utarbeidelsen av årsbudsjettet. Oversiktlige og lettforståelige funksjoner for lønnsbudsjettering

Virksomhetsplan

Konkretiser vedtatte mål og tiltak, per virksomhet, med frister og ansvarlige for oppfølging. Sett ambisjonsnivå for utvalgte nøkkeltall

Rapportering

Effektiv utarbeidelse av måneds-, tertial- og årsrapporter

Rådgivning

Vi i Framsikt har svært høyt fokus på at våre kunder skal oppleve nytte og verdi av våre løsninger. Sammen med våre verktøy kan vi levere pakker med opplærings- og innføringstjenester. Dette vil gi deg en trygg og forutsigbar prosess for både innføring og resultat.

Våre rådgivere har solid erfaring med offentlige budsjett- og virksomhetsstyringsprosesser. Vi tilbyr rådgivning på forbedring og effektivisering av budsjett- og virksomhetsstyringsprosesser i forbindelse med innføring av våre verktøy. Vi kan også bistå med rådgiving på hvordan dagens prosesser kan forbedres gjennom bruk av våre verktøy. Kurs og opplæringsprogrammer knyttet til våre verktøy kan utformes særskilt for våre kunder. Vi kan og bistå med prosjektledelse samt rådgivning, kurs og foredrag innen dette fagområdet uavhengig av våre produkter.

Vi har unik kompetanse innen drift, ytelse optimalisering, konvertering, integrasjon og oppgradering, og kan i tillegg bistå med konsulenttjenester og rådgivning innen disse fagområdene.

Support

Vi ønsker å hjelpe brukerne våre til en best mulig utnyttelse av våre løsninger og setter derfor stort fokus på support som er tilgjengelig og svarer raskt. For oss er de erfaringen vi bygger, gjennom support, viktige for å fortsette å utviklet verktøy som har kundens behov i fokus.

I tillegg til rask responstid og høyt servicenivå på support, inneholder løsningen vår et eget læringssenter hvor man selv kan finne svar mens man jobber i løsningen.

Vi kjører også Webinarer og kurs med ulike tema, tilpasset årshjulsprosessene, hvor det er mulig å lære enda mer om vår løsning i bruk. Oversikt over de ulike webinarene og tidspunkt finner du mer om her.

Trenger du hjelp eller har andre spørsmål er det bare å ringe eller sende e-post.
Tlf: 762 02 762      E-post: support@framsikt.no