Framsikt Awards 2018

Under årets Brukerforumkonferansen ble det delt ut 4 ulike priser til dem som i år hadde publisert digital økonomiplan ved hjelp av Framsikt. Vi har nå mange kunder som bruker Økonomiplanmodulen  - det er totalt 33 kommuner som har publisert digitale økonomiplaner, og det er veldig interessant å sammenlikne hva de har gjort ulikt (og likt) i felles verktøy. Det legges ned mye arbeid for å komme frem til sluttproduktet, og vi synes brukerkonferansen var en flott anledning

desember 14th, 2018|

Bedre politisk styring med Politikerportalen

Å utarbeide økonomiplanen er noe av det viktigste og mest utfordrende en kommune gjør. Derfor synes noen av oss at det også er noe av det artigste! Her skal kommunen prioritere på tvers av ulike brukergrupper, mellom ulike interesser og mellom ulike tjenester. Det er kanskje den ene gangen i året at kommunestyret styrer kommunen som helhet. I økonomiplanen legger kommunen en langsiktig plan. En skal ikke bare prioritere mellom interesser kommende år. Det kan være lett å

november 22nd, 2018|

Trainee i Framsikt

Framsikt har i to år ansatt traineer gjennom programmet Look North trainee. Traineene er uunnværlige for oss. De bringer med seg en enorm evne til å lære, friske innfallsvinkler, og er en fantastisk drahjelp sier daglig leder i Framsikt, Halvor Walla.   Som trainee i Framsikt får man arbeidet innen alle våre hovedområder. Traineene får fastansettelse og vil i løpet av det første året få spesialisert seg for spennende roller i en voksende organisasjon. Alle våre traineer jobber

november 2nd, 2018|

Kommuniser bedre med heldigitale økonomiplaner

Kommunale budsjettprosesser innebærer mange vanskelige prioriteringer. Noen foregangskommuner har introdusert digitale verktøy som forenkler hele prosessen – fra de første, innledende møtene og helt frem til ferdig vedtatt plan legges ut på internett. Det å utarbeide kommunale budsjetter er en utfordrende balansegang mellom hensyn som de fleste innbyggerne har en mening om. Bør kommunen prioritere flere lærere i skolen eller flere sykepleiere i eldreomsorgen? Flere sykkelstier eller ny asfalt på bilveiene? Kommuneøkonomi har

oktober 23rd, 2018|

Sven-Erik Antonsen er ny fagansvarlig Analyse

Bjørn Brox går tilbake til Agenda Kaupang, og Agenda Kaupang begynner å bruke Framsikt Bjørn Brox dessverre har valgt å gå tilbake til Agenda Kaupang for å arbeide rendyrket med konsulentvirksomhet mot kommuner. Bjørn har gjort en stor innsats i kvalitetssikring og metodeutvikling i de innebygde analysene i Framsikt samt i utvikling av tjenesten Framsikt Økonomianalyse. Vi er svært glade for at vi kan fortsette samarbeidet i hans nye rolle. Agenda Kaupang vil benytte Framsikt i egen virksomhet, og vi

august 31st, 2018|Tags: |

Framsikt gir økonomiforvaltning i tråd med ny kommunelov

Med Framsikt blir det enklere å innfri kravene i ny kommunelov. Stortinget vedtok den nye kommuneloven 7. juni 2018. Blant endringene var lovfesting av det kommunale selvstyret, og kommunenes ansvar for å sikre et langsiktig økonomisk handlingsrom ble presisert. Framsikt sin helhetlige løsning for kommunal virksomhetsstyring legger til rette for innsikt i det økonomiske handlingsrommet, vurdering av konsekvenser av handlingsplanen og gode prosesser for omprioriteringer. Verktøyet gjør det enkelt å definere handlingsregler og løpende vurdere budsjettet om mot disse i

august 31st, 2018|Tags: |
X