Digitale årsrapporter

En rekke kommuner har nå lagt fram digital årsrapporten for 2018 med bruk av Framsikt. En av de siste er Bergen kommune. Årsrapportene utarbeides med bruk av Framsikt modulen Rapportering. Her rapporterer man på regnskap, budsjett, sykefravær og mot handlingsplanen for året med hensyn til mål, resultater, vedtak, investeringer og tiltak. Modulen har kraftige og fleksible tekstfunksjoner for å utarbeide tekst-innholdet i tjenesteområdene delegert. Man kan her også bruke tabeller, bilder og video for å levendegjøre innholdet i

april 12th, 2019|

Status på Virksomhetsplanmodulen og ny modul for kommunale planer

Framsikt har denne vinteren arbeidet tett med pilotgruppa for Virksomhetsplanmodulen, og da særlig Asker og Horten kommuner som har rullet modulen ut til alle ledere i kommunene nå i 2019. Basert på diskusjonene i pilotgruppa, og tilbakemeldingene fra den praktiske bruken i Asker og Horten, har vi utviklet mange nye funksjoner og ikke minst forbedret de eksisterende. Det har vært arbeidet med funksjonalitet for oppdrag og oppgaver, fordeling og rapportering på mål, internkontroll via sjekklister, tekstfunksjoner og dokument for virksomhetsplan.

april 12th, 2019|

Kostra-tallene for 2018 i Framsikt

Fredag 15. mars vil SSB publisere de foreløpige Kostra-tallene for 2018. Disse vil være tilgjengelig i Framsikt fra mandag 18.mars kl 08.00 for kommuner og fylkeskommuner. Oppdateringen vil ha samme omfang som nå mht. hvilke tabeller fra SSB som inngår. SSB har varslet forsinkelse for noen tabeller med pleie og omsorgsdata. Disse vil oppdateres i Framsikt så snart de er klare. Samtidig som vi henter inn de nye Kostra-dataene fra SSB vil Framsikt oppdatere indikatorer som vi beregner fra andre

mars 11th, 2019|

Karmøy lagde den beste økonomiplanen med Framsikt i 2018

Det ble laget 33 digitale kommunale økonomiplaner med dataverktøyet Framsikt i 2018. Karmøy kommune fikk prisen for beste økonomiplan på Framsikt brukerforum 12. desember. De nest beste planene var fra Asker og Bergen. Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS (jury i kåringen) De 33 økonomiplanene ble vurdert i forhold til 14 konkrete krav til økonomistyring, målstyring og enkelhet: Økonomisk kontroll: Det viktigste med en økonomiplan er å sikre at kommunen har økonomisk kontroll. Det vil si sunne finanser og effektiv

januar 8th, 2019|

Framsikt Awards 2018

Under årets Brukerforumkonferansen ble det delt ut 4 ulike priser til dem som i år hadde publisert digital økonomiplan ved hjelp av Framsikt. Vi har nå mange kunder som bruker Økonomiplanmodulen  - det er totalt 33 kommuner som har publisert digitale økonomiplaner, og det er veldig interessant å sammenlikne hva de har gjort ulikt (og likt) i felles verktøy. Det legges ned mye arbeid for å komme frem til sluttproduktet, og vi synes brukerkonferansen var en flott anledning

desember 14th, 2018|

Bedre politisk styring med Politikerportalen

Å utarbeide økonomiplanen er noe av det viktigste og mest utfordrende en kommune gjør. Derfor synes noen av oss at det også er noe av det artigste! Her skal kommunen prioritere på tvers av ulike brukergrupper, mellom ulike interesser og mellom ulike tjenester. Det er kanskje den ene gangen i året at kommunestyret styrer kommunen som helhet. I økonomiplanen legger kommunen en langsiktig plan. En skal ikke bare prioritere mellom interesser kommende år. Det kan være lett å

november 22nd, 2018|
X