De syv fallgruvene i Kostra-analysen

Vårens vakreste eventyr i er full gang, nemlig Kostra-analysen. Sannhetens øyeblikk er sammenligningen av kostnader med andre kommuner. Dessverre er det lett å gjøre feil. Her er en oversikt over de viktigste fallgruvene i Kostra-analysen. Skrevet av: Bjørn Brox Kostra-analysen er i utgangspunktet enkel. Man sammenligner netto driftsutgifter per innbygger i ulike tjenester i egen kommune med andre kommuner. Men dette kan bli helt feil, dersom man bruker de Kostra-tallene som kommer fra SSB.  Man er nødt til å korrigere

juni 19th, 2018|Tags: , , |

Årets traineer

Framsikt har nå etablert en organisasjon på over 30 ansatte med en god kombinasjon av erfarne medarbeidere og unge nyutdannede. Også i år har vi trainee-stillinger i samarbeid med Look North Trainee, og vi har allerede ansatt 3 nye traineer (og søker etter en fjerde). Gjennom Look Norths traineeprogram får de være med i en mentorordning, delta på fagsamlinger, studieturer og sosiale arrangement for personlig og faglig utvikling som en del av programmet. Ikke minst får de jobbe med den nyeste

juni 18th, 2018|

Integrering av flyktninger redder kommuneregnskapet

Flere kommuner forteller at de har hatt store overskudd på integrering av flyktninger de siste årene. Her får du noen tips til hvordan et flyktningregnskap kan lages. Skrevet av: Bjørn Brox Flyktningregnskap har vært tabu i kommunene helt siden ordfører Søviknes i Os tvang rådmannen til å lage et i 2001. Det er på tide å se på dette med nye øyne nå. For det første er flyktningarbeidet blitt en mye større del av kommunenes virksomhet. IMDI utbetalte 18 milliarder

juni 13th, 2018|Tags: , , |

Årsmeldingen er på nett

Et sikkert vårtegn er behandlingen av årsmeldinger og flere av våre kunder jobber i disse dager med å ferdigstille årsmeldingen. Årsmeldingen viser hva som er levert på de ulike tjenesteområdene det siste året. Den inngår i det overordnede planverket til kommunen og er den del av kommunens styringsverktøy. Den gir en tilbakemelding på om «jobben er gjort», - Har vi nådd målene? - Hva må gjøres bedre? Rapporten skal vise fram resultater både på økonomi, tjenester og samfunn. Årsmeldingen skal også

Velkommen på laget

I april fikk vi enda en dyktig rådgiver med på laget – Jo Audun Øverby. Jo Audun kommer fra stillingen som assisterende rådmann i Nord-Aurdal kommune og bringer med seg over 20 års erfaring som kommunal leder på rådmannsnivå. Blant annet som rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef og økonomisjef. Jo Audun vil først og fremst arbeide med å hjelpe våre kunder til å få god nytte og effektiv bruk av våre løsninger. Her vil hans kunnskap og erfaring innen ledelse, virksomhetsstyring

april 24th, 2018|Tags: , |

Gi kommunene regnskapsloven!

De spesielle regnskapsreglene i kommuneloven gagner ikke styringen av kommunene. Skrevet av: Bjørn Brox Norge har pålagt kommunene å føre regnskapet sitt etter et spesielt sett av regler, basert på det såkalte «anordningsprinsippet». Kommunereglene avviker mye fra de reglene som benyttes i næringslivet og samfunnet for øvrig (regnskapsloven). Jeg tror dette er uheldig for styringen av kommunene. Det gjelder både forretningsmessige forhold og lokaldemokratiet. Det viktigste argumentet for å skifte til regnskapsloven er hensynet til lokaldemokratiet. Politikerne i kommunen er

april 23rd, 2018|Tags: , |
X