mai

28mai - 29Hele dagenKOMØK 201828. - 29. mai arrangeres Kommuneøkonomikonferansen 2018. Her stiller Framsikt med stand og leverandørforedrag.

30mai08:30- 09:30Webinar - Ny funksjonalitetFramsikt inviterer til et webinar hvor vi gjennomgår ny funksjonalitet i den siste systemoppdateringen

juni

4jun09:00- 09:45Webinar - Tertialrapport - webpubliseringDigitalisering av økonomiarbeidet - hvordan lage og publisere en tertialrapport som er en internettside, ikke et dokument på papir eller pdf

5jun09:00- 09:45Webinar - Økonomiplan - investeringerBudsjettering og rapportering av investeringsprosjekter i tråd med veilederen fra KMD

6jun09:00- 09:45Webinar - Økonomiplan - dokumentstrukturHvordan lage en økonomiplan som er et godt beslutningsgrunnlag for kommunestyret og som gir god informasjon til innbyggerne

15jun08:30- 09:30Webinar - Ny funksjonalitetFramsikt inviterer til et webinar hvor vi gjennomgår ny funksjonalitet i den siste systemoppdateringen

18jun09:00- 09:45Webinar - Økonomiplan - mål og handlingsprogramMål og nøkkeltall - viktige verktøy for en planlagt utvikling av den kommunale tjenesteproduksjonen

juli

5jul08:30- 09:30Webinar - Ny funksjonalitetFramsikt inviterer til et webinar hvor vi gjennomgår ny funksjonalitet i den siste systemoppdateringen