Digitalisering av økonomiplan

Kommunale budsjettprosesser innebærer mange vanskelige prioriteringer. Vi introduserer digitale verktøy som forenkler hele prosessen – fra de første, innledende møtene og helt frem til ferdig vedtatt plan legges ut på internett.

Kommuniser bedre med heldigitale økonomiplaner!

Gjøvik økonomiplan

Kommuneøkonomi er ikke noe enkelt tema, oppgavene blir stadig flere og mange ulike interessenter skal tas hensyn til. Framsikts økonomiplanmodul gir en felles samhandlingsplattform for utarbeidelse av økonomi- og handlingsplan med tekst og tall. Løsningen har fleksible vedtaksnivå og støtter tjenesteorientert budsjett. Dette gir en effektiv, trygg og involverende prosess.


En viktig del av denne prosessen er å tilgjengeliggjøre informasjon på nett. I Framsikt kan man enkelte generere en interaktiv, og ikke minst universelt utformet, nettside. Designet tilpasses kommunens egen profil og man velger selv hvilke bilder som skal brukes. Oppsettet av selve nettsiden krever rett og slett bare et par tastetrykk da tekster og tall allerede er tilgjengelig – hvilket forenkler arbeidet til hele administrasjon.


- Du lurer kanskje på hvorfor man bør digitalisere økonomiplan, holder det ikke å publisere en PDF på egen hjemmeside?


Bergen kommune har i år, for første gang, produsert en heldigital økonomiplan ved hjelp av Framsikt, du kan se denne her.

Gjøvik kommune

"Den digitale versjonen av økonomiplanen tilgjengeliggjør innholdet på en mye bedre måte enn et dokument i PDF, og
gjør det mye lettere for de som vil sette seg inn i prioriteringene til kommunen."

Gjøvik

Larvik kommune

"Framsikt automatiserer og forenkler arbeidet for hele administrasjonen. Det er liten tvil om at det gir kommunen en besparelse på tidsbruk. Denne besparelsen investerer vi i bedre kvalitet."

Larvik

Hele årshjulet i Framsikt


Framsikt består av i alt seks moduler som til sammen støtter en helhetlig årshjulprosess. Vår tilnærming til kommunenes årshjul er fleksibel, slik at de fleste kommuner vil kunne finne støtte i våre løsninger. Modulene kan kjøpes hver for seg eller sammen.

Analyse


Analyse


Effektiv ståstedsanalyse med KOSTRA-tall og et rikt utvalg av kvalitetsindikatorer

Strategi & Utredning


Strategi & Utredning


Verktøystøtte for å utrede økonomisk handlingsrom og peke på områder for (om)prioritering

Økonomiplan


Økonomiplan


Et helhetlig verktøy for å følge opp rammer og tiltak, produsere økonomiplandokument og forskriftsrapporter

Årsbudsjett


Årsbudsjett


Verktøy for utarbeidelsen av årsbudsjettet. Oversiktlige og lettforståelige funksjoner for lønnsbudsjettering

Virksomhetsplan


Virksomhetsplan


Konkretiser vedtatte mål og tiltak per virksomhet med frister og ansvarlige for oppfølging. Sett ambisjonsnivå for utvalgte nøkkeltall

Rapportering


Rapportering


Nøkkeltall og prognoseverktøy gir grundige måneds- og tertialrapporteringer


Ved å sikre sammenhenger, skape involvering og effektivisere produksjon av dokumenter setter vi «strøm» på dagens arbeidsprosesser og frigjør tid. Tid som kan brukes til faktisk økonomistyring, men som i dag gjerne brukes til innhenting og bearbeiding av data, tidkrevende parallelle og manuelle prosesser, som medfører tungvinte og sårbare rutiner.


Løsningen er skybasert, hvilket betyr at man ikke trenger å laste ned eller installere noen programvare, men kan bruke løsningen direkte på nett. Systemet fungerer på alle de kjente nettleserne som er på markedet i dag.


Vil du vite mer om Framsikt?
12-13. desember inviterer Framsikt til brukerkonferanse med erfaringsutveksling fra kunder som har brukt våre moduler i 2017, samt faglige foredrag. Dette er en unik mulighet til å lære mer om våre produkter, også for deg som ikke er Framsiktkunde.

Les mer om konferansen her.
Vil du vite mer om Framsikt?

- få tildelt en testbruker og se systemet i praksis!

Dersom du har lyst å høre mer om Framsikt kan du registrerer deg her og vi vil ta kontakt med deg.

X