Vi tilbyr norske kommuner og fylkeskommuner et oversiktlig verktøy for analyse, budsjettering, økonomiplanlegging og virksomhetsstyring.

Verktøyet er utviklet sammen med norske kommuner for å gi en effektiv støtte til hele årshjulet for styring. Våre løsninger gir store muligheter for effektivisering av prosesser, bedre involvering,høyere kvalitet i beslutninger og oppnåelse av bedre resultater.

Vi tilbyr verktøy for

Analyse

Effektiv ståstedsanalyse med KOSTRA-tall og et rikt utvalg av kvalitetsindikatorer

Strategi & Utredning

Verktøystøtte for å utrede økonomisk handlingsrom og peke på områder for (om)prioritering

Økonomiplan

Et helhetlig verktøy for å følge opp rammer og tiltak, produsere økonomiplandokument og forskriftsrapporter

Årsbudsjett

Verktøy for utarbeidelsen av årsbudsjettet. -Oversiktlige og lettforståelige funksjoner for lønnsbudsjettering

Virksomhetsplan

Konkretiser vedtatte mål og tiltak per virksomhet med frister og ansvarlige for oppfølging. Sett ambisjonsnivå for utvalgte nøkkeltall

Rapportering

Nøkkeltall og prognoseverktøy gir grundige måneds- og tertialrapporteringer

Ønsker du å lære mer om Framsikt?

Vi kjører jevnlig Webinarer med ulike tema tilpasset årshjulsprosessene og hvor det er mulig å lære enda mer om vår løsning i bruk. Mer informasjon om webinarer, påmelding og oversikt over de ulike finner du her.

Aktuelt

Digitalisering i kommune-Norge – et digitalt førstevalg

april 3rd, 2017|0 Comments

Digitalisering skjer på alle områder, også i offentlig sektor, og flere kommuner utvikler digitaliseringsstrategier i tråd med KS sin digitaliseringsstrategi som har hatt følgende visjon «En samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere

Bjørn Brox hjelper Framsiktkunder

mars 7th, 2017|0 Comments

Hver uke i 15 år har Bjørn Brox vurdert og anmeldt kommunale økonomiplaner og årsmeldinger på siste side i Kommunal Rapport. Han har klare meninger om utformingen av den perfekte økonomiplan. Hva bør den inneholde og

Nye KOSTRA-tall 15.mars og endringer i Framsikt Analyse

mars 7th, 2017|0 Comments

Framsikt Analyse er nede for vedlikehold 15. mars, men allerede fra 16.mars kl. 08.00 vil KOSTRA-tallene være tilgjengelig i Framsikt Analyse for kommuner (både kommunekasse og konsern). For fylkeskommuner vil tallene være klare i