Bjørn Brox går tilbake til Agenda Kaupang, og Agenda Kaupang begynner å bruke Framsikt

Bjørn Brox dessverre har valgt å gå tilbake til Agenda Kaupang for å arbeide rendyrket med konsulentvirksomhet mot kommuner. Bjørn har gjort en stor innsats i kvalitetssikring og metodeutvikling i de innebygde analysene i Framsikt samt i utvikling av tjenesten Framsikt Økonomianalyse. Vi er svært glade for at vi kan fortsette samarbeidet i hans nye rolle. Agenda Kaupang vil benytte Framsikt i egen virksomhet, og vi vil fortsette å formidle Bjørn som konsulent til kunder som ønsker det. Bjørn vil blant annet være aktivt med på vårt brukerforum i desember. Vi ønsker i det fortsatte arbeidet å kjøpe tid fra han til diskusjon av videreutviklingen av Framsikt.

Fra 1. september er Sven-Erik Antonsen ny fagansvarlig for Framsikt Analyse. Sven-Erik er tidligere konsernbudsjettsjef i Oslo kommune og konsulent i E&Y og BDO AS. I BDO var han ansvarlig for rådgivningsvirksomheten mot kommuner. Han har bla gjort en rekke analyser ift kommunesammenslåing. Han er utdannet kommunalkandidat med spesialisering i kommunal økonomistyring fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Sven-Erik kjenner KOSTRA fra innsiden, og har blant annet vært engasjert av Kommunaldepartementet i arbeidet med KOSTRA-veilederen for Administrasjon og har også vært medforfatter av KMD veilederen for kommunal investeringsbudsjettering. Etter at SSB la om tabellstrukturen sommeren 2018, har han fått en flying start i kvalitetssikring og oppdatering av Framsikt Analyse. Vi er svært fornøyde med å ha fått en så faglig kompetent og engasjert kollega som fagansvarlig for Framsikt Analyse.