Vi tilbyr norske kommuner og fylkeskommuner et oversiktlig verktøy for analyse, budsjettering, økonomiplanlegging og virksomhetsstyring.

Verktøyet er utviklet sammen med norske kommuner for å gi en effektiv støtte til hele årshjulet for styring. Våre løsninger gir store muligheter for effektivisering av prosesser, bedre involvering,høyere kvalitet i beslutninger og oppnåelse av bedre resultater.

Vi tilbyr verktøy for

Analyse

Effektiv ståstedsanalyse med KOSTRA-tall og et rikt utvalg av kvalitetsindikatorer

Strategi & Utredning

Verktøystøtte for å utrede økonomisk handlingsrom og peke på områder for (om)prioritering

Økonomiplan

Et helhetlig verktøy for å følge opp rammer og tiltak, samt produsere digitale handlings- og økonomiplaner til kommunens hjemmeside

Årsbudsjett

Verktøy for utarbeidelsen av årsbudsjettet. Oversiktlige og lettforståelige funksjoner for lønnsbudsjettering

Virksomhetsplan

Konkretiser vedtatte mål og tiltak, per virksomhet, med frister og ansvarlige for oppfølging. Sett ambisjonsnivå for utvalgte nøkkeltall

Rapportering

Effektiv utarbeidelse av måneds-, tertial- og årsrapporter

Aktuelt

Kostra-tallene for 2018 i Framsikt

mars 11th, 2019|0 Comments

Fredag 15. mars vil SSB publisere de foreløpige Kostra-tallene for 2018. Disse vil være tilgjengelig i Framsikt fra mandag 18.mars kl 08.00 for kommuner og fylkeskommuner. Oppdateringen vil ha samme omfang som nå mht. hvilke

Karmøy lagde den beste økonomiplanen med Framsikt i 2018

januar 8th, 2019|0 Comments

Det ble laget 33 digitale kommunale økonomiplaner med dataverktøyet Framsikt i 2018. Karmøy kommune fikk prisen for beste økonomiplan på Framsikt brukerforum 12. desember. De nest beste planene var fra Asker og Bergen. Bjørn A

Framsikt Awards 2018

desember 14th, 2018|0 Comments

Under årets Brukerforumkonferansen ble det delt ut 4 ulike priser til dem som i år hadde publisert digital økonomiplan ved hjelp av Framsikt. Vi har nå mange kunder som bruker Økonomiplanmodulen  - det