Vi tilbyr norske kommuner og fylkeskommuner et oversiktlig verktøy for analyse, budsjettering, økonomiplanlegging og virksomhetsstyring.

Verktøyet er utviklet sammen med norske kommuner for å gi en effektiv støtte til hele årshjulet for styring. Våre løsninger gir store muligheter for effektivisering av prosesser, bedre involvering,høyere kvalitet i beslutninger og oppnåelse av bedre resultater.

Vi tilbyr verktøy for

Analyse

Effektiv ståstedsanalyse med KOSTRA-tall og et rikt utvalg av kvalitetsindikatorer

Strategi & Utredning

Verktøystøtte for å utrede økonomisk handlingsrom og peke på områder for (om)prioritering

Økonomiplan

Et helhetlig verktøy for å følge opp rammer og tiltak, produsere økonomiplandokument og forskriftsrapporter

Årsbudsjett

Verktøy for utarbeidelsen av årsbudsjettet. -Oversiktlige og lettforståelige funksjoner for lønnsbudsjettering

Virksomhetsplan

Konkretiser vedtatte mål og tiltak per virksomhet med frister og ansvarlige for oppfølging. Sett ambisjonsnivå for utvalgte nøkkeltall

Rapportering

Nøkkeltall og prognoseverktøy gir grundige måneds- og tertialrapporteringer

Aktuelt

Produktutvikling i første kvartal 2018

februar 9th, 2018|0 Comments

Ved siden av løpende forbedringer av modulene i Framsikt så er det, som tidligere annonsert, to områder som har særlig fokus i produktutviklingen i starten av året. Det er ny modul for Virksomhetsplan og ny

Nå starter skattejakten!

februar 8th, 2018|0 Comments

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester er blitt en gullgruve for kommunene. Det kan virke som om noen kommuner har fått gullfeber. Skrevet av: Bjørn Brox Innen 28.2. skal kommunene rapportere sine utgifter til «ressurskrevende tjenester». Dette

Kommunale foretak virker ikke

februar 2nd, 2018|0 Comments

Styringsproblemene i kommunale foretak overskygger de faglige fordelene i de fleste kommuner. Skrevet av: Bjørn Brox Et kommunalt foretak er en kommunal bedrift eid hundre prosent av kommunen. Foretaket har eget styre og eget regnskap.