Vi tilbyr norske kommuner og fylkeskommuner et oversiktlig verktøy for analyse, budsjettering, økonomiplanlegging og virksomhetsstyring.

Verktøyet er utviklet sammen med norske kommuner for å gi en effektiv støtte til hele årshjulet for styring. Våre løsninger gir store muligheter for effektivisering av prosesser, bedre involvering,høyere kvalitet i beslutninger og oppnåelse av bedre resultater.

Vi tilbyr verktøy for

Analyse

Effektiv ståstedsanalyse med KOSTRA-tall og et rikt utvalg av kvalitetsindikatorer

Strategi & Utredning

Verktøystøtte for å utrede økonomisk handlingsrom og peke på områder for (om)prioritering

Økonomiplan

Et helhetlig verktøy for å følge opp rammer og tiltak, samt produsere digitale handlings- og økonomiplaner til kommunens hjemmeside

Årsbudsjett

Verktøy for utarbeidelsen av årsbudsjettet. Oversiktlige og lettforståelige funksjoner for lønnsbudsjettering

Virksomhetsplan

Konkretiser vedtatte mål og tiltak, per virksomhet, med frister og ansvarlige for oppfølging. Sett ambisjonsnivå for utvalgte nøkkeltall

Rapportering

Effektiv utarbeidelse av måneds-, tertial- og årsrapporter

Aktuelt

Karmøy lagde den beste økonomiplanen med Framsikt i 2018

januar 8th, 2019|0 Comments

Det ble laget 33 digitale kommunale økonomiplaner med dataverktøyet Framsikt i 2018. Karmøy kommune fikk prisen for beste økonomiplan på Framsikt brukerforum 12. desember. De nest beste planene var fra Asker og Bergen. Bjørn A

Framsikt Awards 2018

desember 14th, 2018|0 Comments

Under årets Brukerforumkonferansen ble det delt ut 4 ulike priser til dem som i år hadde publisert digital økonomiplan ved hjelp av Framsikt. Vi har nå mange kunder som bruker Økonomiplanmodulen  - det

Bedre politisk styring med Politikerportalen

november 22nd, 2018|0 Comments

Å utarbeide økonomiplanen er noe av det viktigste og mest utfordrende en kommune gjør. Derfor synes noen av oss at det også er noe av det artigste! Her skal kommunen prioritere på tvers av